Chùa Giác Ngộ tổ chức đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác cho y học

Chủ tọa lễ đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác cho y học

Tham dự có PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội vận động hiến mô tạng và cơ thể người Việt Nam; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Hội vận động hiến mô tạng và cơ thể người Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ; đăng ký có đại diện Chi hội vận động hiến mô, tạng và cơ thể người chùa Giác Ngộ, Phật tử và các tình nguyện viên đăng ký hiến xác, hiến mô tạng.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo khái lượt các thành tựu mà công tác vận động hiến mô, tạng và cơ thể người mà chùa Giác Ngộ đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Trong năm 2023, chùa Giác Ngộ đã vận động được 1.499 trường hợp tự nguyện hiến mô, tạng và hiến xác. Trong đó, có 1.241 người hiến mô, tạng cứu người và 258 người hiến xác cho y học. Qua 9 năm (từ năm 2014 đến năm 2023) đã vận động được hơn 7.000 Phật tử tham gia đăng ký làm thẻ hiến mô, tạng và hiến xác.

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo khái lượt các thành tựu mà công tác vận động hiến mô, tạng và cơ thể người

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, thay mặt Trung ương Hội vận động hiến mô tạng và cơ thể người Việt Nam đánh giá cao các nỗ lực mà tập thể chùa Giác Ngộ – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Chi hội vận động hiến mô, tạng và cơ thể người chùa Giác Ngộ đã đạt được trong năm qua.

Dịp này, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thông tin đến các tình nguyện viên đăng ký hiến xác, hiến mô tạng những thành tựu của y học trong công tác cắt – ghép – điều trị mô tạng tại nước ta hiện nay. Bà kêu gọi mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tương thân – nhân ái thông qua đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người trong điều kiện cho phép. Bà cũng mong số lượng tình nguyện viên đăng ký hiến mô tạng tại Việt Nam sẽ tăng lên trong thời gian sắp tới.

Chủ tọa trao đổi, giải thích các nội dung mà các tình nguyện viên đăng ký hiến xác, hiến mô tạng thắc mắc

Chủ tọa và người tham dự hỏi – đáp, trao đổi, giải thích các nội dung mà các tình nguyện viên đăng ký hiến xác, hiến mô tạng thắc mắc; trao giấy chứng nhận đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể cho hơn 30 tình nguyện viên có mặt tại lễ đăng ký.

Trong năm 2024, chùa Giác Ngộ – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Chi hội vận động hiến mô, tạng và cơ thể người chùa Giác Ngộ sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động nhân văn này nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ, Trung ương Hội vận động hiến mô tạng và cơ thể người Việt Nam.