Giới thiệu

HỘI VẬN ĐỘNG HIẾN MÔ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM

Cho đi là còn mãi!

Hiến tặng mô, tạng khi còn sống hoặc sau khi chết não là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn của người Việt Nam. Xin mọi người hãy ủng hộ, và vận động mọi người tham gia.
Đây là thông điệp được đưa ra tại lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam chiều ngày 26/6/2015 tại Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến- Bộ trưởng Bộ Y tế được bầu làm chủ tịch Hội.

Hiện nay nhu cầu ghép tạng rất nhiều, trong khi số lượng người cho, hiến tạng quá ít. Việc ra mắt Ban Chấp hành Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam hy vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho hàng chục nghìn người đang chờ được ghép từ nguồn hiến tặng mô, tạng, bộ phận cơ thể người do người dân hiến tặng.

Tin tức

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Video Clip